PLAN ZAJĘĆ

UL. DŁUGA

UL. BOLIMOWSKA

Pon - Śr

Baez

 15:30 Poziom C1/C2

 16:45 8-latki

Perkowska/ Chąciejewski

 15:00 6-latki

16:30 7-latki

 17:45 Poziom B1

 19:00 Poziom B2

 19:00 Poziom A2-B1

Pon - Śr

Wt-Czw

Perkowska/ Chąciejewski

Wt-Czw

Baez

Perkowska/ Chącielewski

 17:45 Poziom B2/C1

 15:15 Poziom B2

 16:30 9-latki

 19:00 Poziom B1

Perkowska/ Chąciejewski

 15:00 6-latki

16:30 7-latki

16:30 7-latki

16:30 7-latki

16:30 7-latki

16:30 7-latki

16:30 7-latki

16:30 7-latki