O nas

Szkoła językowa RTTbyPerkowska została założona w 2008 roku z myślą o stworzeniu miejsca, w którym dzieci i młodzież, a także dorośli, będą mogli zarówno rozwijać swoje umiejętności językowe, jak i otworzyć się na poznanie samego siebie i otaczającego świata.
 
Nasi uczniowie podążają w kierunku znajomości języka angielskiego na profesjonalnym poziomie, jednocześnie poszerzając w tym języku swoje horyzonty i rozwijając wiedzę na temat swoich zainteresowań.  
Celem naszych zajęć jest nie tylko przekazanie wiedzy podręcznikowej, niezbędnej do zdania wszelkich testów oraz egzaminów na wysokim poziomie, ale również naświetlenie możliwości jakie ówczesny świat oferuje.
W naszej szkole kładziemy nacisk na takie poznanie języka angielskigo by uczniowie mogli posługiwać się nim z taką samą latwością i swobodą jak swoim ojczystym językiem.