M e t o d a   n a u c z a n i a

W RTTbyPerkowska posługujemy się autorską metodą Krystyny Perkowskiej, która ma na celu integrację wszystkich elementów składających się na język, w sposób który pozwala uczniom zarówno swobodne wypowiadanie się jak i myślenie w języku angielskim. Na zajęciach uczniowie korzystają z szerokiej gamy klarownych materiałów gramatycznych opracowanych przez założycielkę szkoły i pozwalających na  szybkie przyswajanie struktur. Na każdym poziomie rozwijamy umiejętności słuchowe za pomocą bajek, książek oraz TEDtalków, w zależności od poziomu zaawansowania grupy.  Nacisk kładziemy na rozmowy, w czym pomaga nam zbiór autorskich kart z mapami myśli, które skutecznie otwierają drzwi do debat w klasie oraz dyskusji na tematy zarówno związane z życiem codziennym jak i poruszane na egzaminach maturalnych. ​Poprzez analizowanie tekstów i wypowiedzi ludzi z całego świata, ekspertów w różnych dziedzinach, uczniowie poszerzają swoją wiedzę kreując swoje opinie oraz rozwijając zainteresowania.

Słownictwo wprowadzane jest stopniowo, przy czym jest zintegrowane ze wszystkimi elementami programu zajęć dydaktycznych co sprawia, że nasi uczniowie nie tylko znają szczegółowe słownictwo wymagane w szkołach ale potrafią go również umiejętnie zastosować w rozbudowanych zdaniach pisząc eseje oraz przedstawiając prezentacje. 

Wierzymy, że każdy uczeń ma olbrzymi potencjał, który pomagamy mu odkryć i rozwijać poprzez stawianie wyrażania swojej opini na pierwszym miejscu. Uczniowie wypowiadają się na poziomie daleko wybiegającym ponad wymogi standardyzowanych testów, a ich język cechuje bogactwo słownictwa, struktur oraz kolokacji. Nasi absolwenci są osobami otwartymi na nowe wyzwania i pewnymi swoich zdolności językowych. 

Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych od poziomu B2 do poziomu C2, lektorzy komunikują się z uczniami wyłącznie w języku angielskim.