C E N N I K   Z A J Ę Ć

Dzieci w wieku od 6-12 lat  

Młodzież 13-19

Konwersacje (1/tydz)

Poziom C1/C2

Dorośli (1/tydz)

25 zł/60 min, dwa razy w tygodniu 

30 zł/60 min, dwa razy w tygodniu

40 zł/60 min, raz w tygodniu

35 zł/60 min, dwa razy w tygodniu

50 zł/75 min, raz w tygodniu